Thyristor MTX MTK MTC MTA MT 110A 1600V MTX260A 1600V MTC600-3000 MTC500A 1600V

Contact for Price

Thyristor MTX MTK MTC MTA: Có nhiều loại Thyristor với tham số Dòng điện và dải điện áp tương ứng

MT 110A 1600V, MTX260A 1600V, MTC600-3000, MTC500A 1600V…

 

Verified Shipments →